English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Journal of Otolaryngology
Poprzednie tytuły: Polski Przegląd Otolaryngologiczny: 1940
Otolaryngologia Polska
Adres strony WWW: http://otolaryngologypl.com/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.otolaryngologia.org.pl/orl2/otol_pol/teksty.php?plik=indeks.php&tytul=Strona%20główna
DOI: 10.5604/00306657 ; 10.5604/01.3001
ISSN: [e]2300-7338 ; [p]0030-6657
Index Copernicus: 2001: 5,02 ; 2002: 6,11 ; 2003: 6,08 ; 2004: 6,08 ; 2005: 5,96 ; 2006: 6,00 ; 2007: 6,08 ; 2008: 6,16 ; 2009: 6,16 ; 2010: 6,21 ; 2011: 6,71 ; 2012: 6,11 ; 2013: 7,02 ; 2014: 125,03 ; 2015: 130,11
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 40
Data początkowa: 1940
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Index Copernicus Sp. z o. o.; Akademia Medyczna. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej ; Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne
Symbol UKD: 616.21
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1999/45/6 ; 2001/55/1-
Abstrakty: 2005/59/1-
Pełne teksty: 2007/61/1- [embargo: 2 miesiące]
Wskazówki dla autorów: http://www.otolaryngologia.org.pl/orl2/otol_pol/teksty.php?plik=zasady.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-21
Dziedzina:medycyna
laryngologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »