English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Otorynolaryngologia
Adres strony WWW: http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/
DOI: 10.5604/01.3001.0009
ISSN: [e]2083-3326 ; [p]1643-658X
Index Copernicus: 2002: 2,94 ; 2003: 3,10 ; 2004: 3,10 ; 2005: 4,17 ; 2006: 4,90 ; 2007: 4,77 ; 2008: 4,77 ; 2009: 4,86 ; 2010: 5,57 ; 2011: 5,53 ; 2012: 4,36 ; 2013: 4,12 ; 2014: 62,89 ; 2015: 59,56
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Oficyna Wydawnicza "Mediton" ; Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu ; Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
Symbol UKD: 616.2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/1/1-
Abstrakty: 2002/1/1-
Pełne teksty: 2002/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/informacje-dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-14
Dziedzina:medycyna
laryngologia
Indeksowane w:EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »