English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Remedium
Adres strony WWW: http://www.remedium-psychologia.pl/
ISSN: 1230-7769
Index Copernicus: 2004: 1,34 ; 2005: 2,20 ; 2006: 3,29 ; 2007: 3,30 ; 2008: 2,76 ; 2009: 2,75 ; 2010: 2,75 ; 2011: 4,48 ; 2012: 2,28 ; 2013: 1,48 ; 2014: 23,93 ; 2015: 17,29
Data początkowa: 1993
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Symbol UKD: 615.85 ; 616.8 ; 351.761 ; 364.4
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2003/1-
Abstrakty: 2005/1- [fragmenty artykułów]
Wskazówki dla autorów: http://www.remedium-psychologia.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-21
Dziedzina:psychologia
neurologia
uzależnienia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »