English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Postępy Psychiatrii i Neurologii
Poprzednie tytuły: Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii: 1987-1991
Adres strony WWW: http://ppn.ipin.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.termedia.pl/Journal/Advances_in_Psychiatry_and_Neurology-116
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/12302813
DOI: 10.1016/j.pin ; 10.5114/ppn
ISSN: 1230-2813
Index Copernicus: 2001: 4,74 ; 2002: 4,56 ; 2003: 4,54 ; 2004: 4,54 ; 2005: 4,64 ; 2006: 4,67 ; 2007: 4,81 ; 2008: 4,93 ; 2009: 4,88 ; 2010: 4,54 ; 2011: 4,19 ; 2012: 4,30 ; 2013: 4,73 ; 2014: 113,15 ; 2015: 111,98
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1987
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa) ; Wydaw. Termedia
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1/1-
Abstrakty: 1992/1/1-
Pełne teksty: 1992/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ppn.ipin.edu.pl/instrukcja-dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-05-27
Dziedzina:medycyna
psychiatria
neurologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »