English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Judaica
Adres strony WWW: http://judaica.jewishstudies.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/SJ/
DOI: 10.4467/24500100STJ
ISSN: [e]2450-0100 ; [p]1506-9729
Index Copernicus: 2012: 5,09 ; 2013: 4,85 ; 2014: NI ; 2015: 79,50
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1998
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
Symbol UKD: 94(=411.16) ; 296
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2013/2-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.studiajudaica.pl/pl.for_authors.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-04-18
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »