English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Edukacja Prawnicza
Adres strony WWW: http://www.edukacjaprawnicza.pl/
ISSN: [e]1689-3824 ; [p]1231-0336
Index Copernicus: 2013: 4,86 ; 2014: 38,33 ; 2015: 55,17
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1994
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo C.H. Beck
Symbol UKD: 34 ; 340
Częstotliwość: 3x/rok
Spisy treści: 2001/3-
Abstrakty: 2001/3- [fragmenty artykułów]
Pełne teksty: 2001/3- [dostęp płatny, wybrane artykuły dostępne nieodpłatnie]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-11
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »