English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Medicina Sportiva Practica
Adres strony WWW: http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/5_2004
ISSN: [e]1895-8265 ; [p]1640-0143
Index Copernicus: 2004: 1,63 ; 2005: 2,42 ; 2006: 3,97 ; 2007: 4,41 ; 2008: 4,41 ; 2009: 4,37 ; 2010: 4,18 ; 2011: 4,53 ; 2012: 3,75 ; 2013: 2,93 ; 2014: 45,77 ; 2015: 55,94
Punktacja MNiSZW: 2007: 1 ; 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Wychowania Fizycznego. Zakład Medycyny Wychowania Fizycznego i Sportu (Kraków) ; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Małopolski ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum
Symbol UKD: 61::796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999 (numer sympoz.) ; 2000/1/1-2018/19/2
Abstrakty: 1999 (numer sympoz.) ; 2000/1/1-2018/19/2
Pełne teksty: 1999 (numer sympoz.) ; 2000/1/1-2018/19/2
Wskazówki dla autorów: http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/ms_instrukcje
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-12
Dziedzina:medycyna
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »