English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Neurologia Praktyczna
Adres strony WWW: http://www.neurologia-praktyczna.pl/
ISSN: 1642-316X
Index Copernicus: 2004: 1,54 ; 2005: 1,97 ; 2006: 2,26 ; 2007: 2,20 ; 2008: 2,37 ; 2009: 2,27 ; 2010: 2,25 ; 2011: 2,34 ; 2012: 2,57 ; 2013: 2,97 ; 2014: 26,95 ; 2015: 29,69
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 2001
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Czelej
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2009/6-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2009/6- [dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://www.neurologia-praktyczna.pl/a599/Regulamin-publikowania-i-tryb-recenzowania-prac.html/m259
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-05-26
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »