English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Poprzednie tytuły: Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/Czasopismo/-40
DOI: 10.5114/kitp
ISSN: [e]1897-4252 ; [p]1731-5530
Impact Factor: 2009: 0,172 ; 2010: 0,076 ; 2011: 0,135 ; 2012: 0,205
Index Copernicus: 2004: 3,21 ; 2005: 4,12 ; 2006: 5,32 ; 2007: 5,03 ; 2008: 5,24 ; 2009: 5,29 ; 2010: 10,03 ; 2011: 9,42 ; 2012: 6,52 ; 2013: 10,37 ; 2014: 117,49 ; 2015: 120,63
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2008: 10 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010b: 13 ; 2012: 15 ; 2012a: 15 ; 2013: 15 ; 2014: 10 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 2004
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
Symbol UKD: 616.12-089
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/4-
Abstrakty: 2005/4-
Pełne teksty: 2005/4-
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=40&magazine_subpage=FOR_AUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-10
Dziedzina:medycyna
choroby układu krążenia
Indeksowane w:Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »