English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Krytyczny
Adres strony WWW: http://przegladkrytyczny.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk
DOI: 10.14746/pk
ISSN: [e]2657-8964
Data początkowa: 2019
Data online: 2019
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Socjologii
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2019/1-
Abstrakty: 2019/1-
Pełne teksty: 2019/1-
Wskazówki dla autorów: https://przegladkrytyczny.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-10-11
Dziedzina:psychiatria
pedagogika
ekonomia
socjologia
polityka społeczna
kulturoznawstwo
« Powrót do wyszukiwania »