English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Techne. Seria Nowa
Poprzednie tytuły: Techne Texnh : pismo łódzkich historyków sztuki: 2012-2014
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tech
DOI: 10.18778/2084-851X
ISSN: 2012-2014
Data początkowa: 2018
Data online: 2018
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztuki
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2018/1-2018/2
Abstrakty: 2018/1-2018/2
Pełne teksty: 2018/1-2018/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-04-07
Dziedzina:sztuka
« Powrót do wyszukiwania »