English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Translational Research in Veterinary Science
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TRVS/index
DOI: 10.12775/TRVS
ISSN: [e]2657-4489
Data początkowa: 2018
Data online: 2018
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2018/1/1-
Abstrakty: 2018/1/1-
Pełne teksty: 2018/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-04-11
Dziedzina:weterynaria
« Powrót do wyszukiwania »