English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Surdus Historicus
Adres strony WWW: http://kwartalnik.surdushistory.org.pl/
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii Głuchych Surdus Historicus
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1-2019/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-04-07
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »