English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Raven. Psychologia Głębi i Kultura
Adres strony WWW: https://raven.edu.pl/kwartalnik-raven-psychologia-glebi-i-kultura/
ISSN: 2657-6066
Data początkowa: 2019
Data online: 2019
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Studiów Kulturowych RAVEN
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2019/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-10
Dziedzina:psychologia
« Powrót do wyszukiwania »