English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska
Poprzednie tytuły: Wychowanie Fizyczne w Szkole: 2015-2017 (ISSN: 2449-7061)
Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną ; 2017-2018 (ISSN 2544-2848)
Adres strony WWW: https://wychowanie-fizyczne.pl/strona/o-magazynie
ISSN: 2657-4268
Data początkowa: 2015
Data online: 2019
Wydawca/Instytucja sprawcza: Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1- [fragmenty artykułów]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-10
Dziedzina:pedagogika
kultura fizyczna i sport
« Powrót do wyszukiwania »