English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Financial Law Review
Adres strony WWW: http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/FLR/
Trzeci adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/flr/flr-overview.xml
ISSN: 2299-6834
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1/1-
Abstrakty: 2016/1/1-
Pełne teksty: 2016/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-04-03
Dziedzina:prawo
finanse
« Powrót do wyszukiwania »