English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Warsztaty z Geografii Turyzmu
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/22776
ISSN: 2544-7440
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-04-03
Dziedzina:turystyka
geografia
« Powrót do wyszukiwania »