English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Law and Administration in Post-Soviet Europe
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/lape/lape-overview.xml
ISSN: [e]2391-5544
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter Open ; Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-08
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
« Powrót do wyszukiwania »