English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
Adres strony WWW: https://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Obstetrics_and_Gynecological_Investigations-113
DOI: 10.5114/jogi
ISSN: [e]2545-0646
Data początkowa: 2018
Data online: 2018
Wydawca/Instytucja sprawcza: Termedia Wydawnictwa Medyczne
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2018/1-
Abstrakty: 2018/1-
Pełne teksty: 2018/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-07
Dziedzina:medycyna
ginekologia
« Powrót do wyszukiwania »