English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
Adres strony WWW: http://ochronazdrowia.sgh.waw.pl/
ISSN: 2449-9374
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2016/1
Abstrakty: 2016/1
Pełne teksty: 2016/1
Wskazówki dla autorów: http://ochronazdrowia.sgh.waw.pl/index.php?p=44&Wymogi%20formalne%20i%20%20edytorskie
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-29
Dziedzina:medycyna
prawo
ekonomia
« Powrót do wyszukiwania »