English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filozoficzne Problemy Edukacji
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/FPE/
ISSN: [e]2545-0948
Data początkowa: 2018
Data online: 2018
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2018/1-
Abstrakty: 2018/1-
Pełne teksty: 2018/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-06
Dziedzina:pedagogika
filozofia
« Powrót do wyszukiwania »