English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Psychologiczne Zeszyty Naukowe
Adres strony WWW: http://www.pzn.wpps.uz.zgora.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://zbc.uz.zgora.pl/publication/52164
ISSN: 2451-1420
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Psychologii
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-05
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
« Powrót do wyszukiwania »