English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Health Promotion & Physical Activity
Poprzednie tytuły: Tarnowskie Colloquia Naukowe: 2016 (ISSN: 2451-2990)
Adres strony WWW: http://www.hppajournal.pl
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: [e]2544-9117
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Tarnów). Instytut Ochorny Zdrowia
Częstotliwość: ciągłe
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Wskazówki dla autorów: https://hppajournal.pl/resources/html/cms/FORAUTHORSINFO
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-30
Dziedzina:medycyna
kultura fizyczna i sport
« Powrót do wyszukiwania »