English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Security Review
Adres strony WWW: http://securityreview.pl/
ISSN: [e]2543-6694
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-26
Dziedzina:systemy bezpieczeństwa
Indeksowane w:BazHum
« Powrót do wyszukiwania »