English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Mediatization Studies
Adres strony WWW: http://journals.umcs.pl/ms
DOI: 10.17951/ms
ISSN: 2451-1188
Data początkowa: 2017
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2017/1/1
Abstrakty: 2017/1/1
Pełne teksty: 2017/1/1
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/ms/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-10-05
Dziedzina:socjologia
dziennikarstwo i media
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
« Powrót do wyszukiwania »