English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations - Journal of Cultural Studies
Adres strony WWW: http://www.ism.uj.edu.pl/e-journal/
ISSN: [e]2544-2139
Data początkowa: 2017
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Studiów Międzykulturowych.
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2017/1-
Abstrakty: 2017/1-
Pełne teksty: 2017/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-30
Dziedzina:kulturoznawstwo
« Powrót do wyszukiwania »