English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Quetes littéraires [Quetes litteraires]
Adres strony WWW: http://czasopisma.kul.pl/ql
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kul.pl/quetes-litteraires
DOI: 10.31743/ql
ISSN: [e]2657-487X ; [p]2084-8099
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Werset ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Romańskiej
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Uwagi: Czasopismo indeksowane również w bazie MLA International Bibliography oraz Mir@bel.
Wskazówki dla autorów: https://czasopisma.kul.pl/ql/about/submissions
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-26
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
DOAJ - Directory of Open Access Journals
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
EBSCO Discovery Service
« Powrót do wyszukiwania »