English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Ziem Zachodnich
Adres strony WWW: https://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz/index
DOI: 10.26774/rzz
ISSN: [e]2544-8714
Data początkowa: 2017
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ośrodek Pamięć i Przyszłość (Wrocław)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2017/1-
Abstrakty: 2017/1-
Pełne teksty: 2017/1-
Wskazówki dla autorów: https://rocznikziemzachodnich.pl/public/extras/Instrukcja_wydawnicza_PL.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-04-01
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »