English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia nad Bezpieczeństwem
Adres strony WWW: https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl
ISSN: 2543-7321
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pomorska (Słupsk)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Wskazówki dla autorów: https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/about/submissions
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-26
Dziedzina:systemy bezpieczeństwa
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
« Powrót do wyszukiwania »