English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
Adres strony WWW: https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/493
ISSN: 2081-3163
Data początkowa: 2010
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Wydział Humanistyczny
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012-2013/2-3-2016/6
Abstrakty: 2012-2013/2-3-2016/6
Pełne teksty: 2012-2013/2-3-2016/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-26
Dziedzina:nauki humanistyczne
« Powrót do wyszukiwania »