English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Society Register
Adres strony WWW: http://societyregister.eu/
Drugi adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr
DOI: 10.14746/sr
ISSN: [e]2544-5502
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2017
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Socjologii
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2017/1/1-
Abstrakty: 2017/1/1-
Pełne teksty: 2017/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-10-03
Dziedzina:psychologia
pedagogika
ekonomia
socjologia
polityka społeczna
kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
POL-index
« Powrót do wyszukiwania »