English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przestrzeń Urbanistyka Architektura
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/PUA/
DOI: 10.4467/00000000PUA
ISSN: [e]2544-6630 ; [p]2544-0853
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska
Symbol UKD: 72
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-03
Dziedzina:architektura
Indeksowane w:BazTech
« Powrót do wyszukiwania »