English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Textus et Studia
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/textusetstudia
DOI: 10.19265/TES
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2015/1/1-2017/4
Abstrakty: 2015/1/1-2017/4
Pełne teksty: 2015/1/1-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/textusetstudia/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-30
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »