English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
More Maiorum
Adres strony WWW: http://www.moremaiorum.pl
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Red. Nacz. Alan Jakman
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-30
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »