English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
Adres strony WWW: http://www.wsp.szkolymydlowskiej.pl/dzialalnosc-naukowa/zeszyty-naukowe.html
ISSN: 2391-5501
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-2016/3
Wskazówki dla autorów: http://www.wsp.szkolymydlowskiej.pl/files/wsp/files/zeszyty/wymogi_redakcyne_dla_autorow_wsp.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-25
Dziedzina:medycyna
diabetyka
nauki społeczne
« Powrót do wyszukiwania »