English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Progress
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Progress
DOI: 10.4467/25439928PS
ISSN: [e]2543-9928 ; [p]2543-8638
Data początkowa: 2017
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2017/1-
Abstrakty: 2017/1-
Pełne teksty: 2017/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-30
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
socjologia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »