English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
Adres strony WWW: https://ph.pollub.pl/index.php/odk
DOI: 10.24358/ODK
ISSN: [e]2543-6422
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS. Polski Komitet Narodowy
Symbol UKD: 72.025(438)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-29
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazTech
« Powrót do wyszukiwania »