English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Poprzednie tytuły: The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Adres strony WWW: https://www.wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe?destination=czasopisma---naukowe
ISSN: 1428-7129
Index Copernicus: 2012: 3,51 ; 2013: 3,65 ; 2014: 57,75
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1996
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Bankowa (Poznań)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/11-
Abstrakty: 2011/11-
Pełne teksty: 2011/11-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-26
Dziedzina:ekonomia
finanse
« Powrót do wyszukiwania »