English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Catallaxy
Adres strony WWW: http://catallaxy.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/623
DOI: 10.24136/cxy
ISSN: [e]2544-090X
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu ; Instytut Badań Gospodarczych
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2016/1/1-
Abstrakty: 2016/1/1-
Pełne teksty: 2016/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://catallaxy.pl/materia%c5%82y.html
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-01
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »