English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Muzealno-Historyczne
Adres strony WWW: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/724/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.mhki.kielce.eu/wydawnictwa
ISSN: 2080-2420
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Historii Kielc
Symbol UKD: 069(1-32)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-28
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
« Powrót do wyszukiwania »