English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Konwersatorium Wiedzy o Mieście
Adres strony WWW: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/21859
Drugi adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/konwersatorium/index
ISSN: [e]2544-1221 ; [p]2543-9421
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Symbol UKD: 711.4/.8(438) ; 316.334.56(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Uwagi: Do 2015 r. czasopismo ukazywało się jako seria monograficzna.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-26
Dziedzina:turystyka
geografia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
« Powrót do wyszukiwania »