English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Disaster and Emergency Medicine Journal
Adres strony WWW: https://journals.viamedica.pl/disaster_and_emergency_medicine
DOI: 10.5603/DEMJ
ISSN: [e]2543-5957 ; [p]2451-4691
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Polish Society of Disaster Medicine
Symbol UKD: 614.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1/1-
Abstrakty: 2016/1/1-
Pełne teksty: 2016/1/1-
Wskazówki dla autorów: https://journals.viamedica.pl/disaster_and_emergency_medicine/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-24
Dziedzina:medycyna
ratownictwo
« Powrót do wyszukiwania »