English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Biographical Studies
Adres strony WWW: http://obb.whus.pl/en/polish-biographical-studies/
ISSN: 2353-9291
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński. Ośrodek Badań Biograficznych
Symbol UKD: 929
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-27
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »