English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/
DOI: 10.4467/2543859XPKG
ISSN: [e]2543-859X ; [p]1426-5915
Data początkowa: 1996-2011 ; 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Komunikacji ; Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Symbol UKD: 656 ; 911.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/19/1-2017/20/4
Pełne teksty: 2016/19/1-2017/20/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-23
Dziedzina:ochrona środowiska
ekonomia
transport
geografia
Indeksowane w:BazTech
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »