English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Emigrantologia Słowian
Adres strony WWW: http://emigrantologia.uni.opole.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1587
ISSN: 2543-5787
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Opolski
Symbol UKD: 821.16 ; 811.16 ; 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://emigra.uni.opole.pl/show.php?id=7&lang=pl&m=1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-24
Dziedzina:kulturoznawstwo
filologia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »