English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Klio Polska
Adres strony WWW: http://www.kliopolska-ihpan.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIOPL
DOI: 10.12775/Klio
ISSN: [e]2450-8381 ; [p]2450-8373
Punktacja MNiSZW: 2019: 40
Data początkowa: 2004
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN
Symbol UKD: 93/94(438)"19/20"
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/6-
Abstrakty: 2012/6-
Pełne teksty: 2012/6-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-27
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »