English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Historyczno-Oświatowy
Adres strony WWW: http://pho.znp.edu.pl/
DOI: 10.17460/PHO
ISSN: 0033-2178
Punktacja MNiSZW: 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1947
Data online: 1947
Wydawca/Instytucja sprawcza: Związek Nauczycielstwa Polskiego
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1947/1-
Pełne teksty: 1947/1-1947/3-4 ; 1959/1 ; 1978/2 ; 1981/4 ; 1997/3-4-
Wskazówki dla autorów: http://pho.znp.edu.pl/wskazowki-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-26
Dziedzina:pedagogika
historia i archiwistyka
Indeksowane w:ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »