English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Adres strony WWW: http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/4966
DOI: 10.15290/cnisk
ISSN: [e]2543-7011 ; [p]2451-3539
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny ; Wydawnictwo Humanica Instytutu Studiów Kobiecych (Białystok)
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2016/1/1-
Abstrakty: 2016/1/1-
Pełne teksty: 2016/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/wymogi_edytorskie.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-26
Dziedzina:historia i archiwistyka
socjologia
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »