English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Współczesne Systemy Transportowe
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wspczesne_systemy_transportowe/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/5eac1f18e9f40547516076bdf52cc531.pdf
ISSN: 2449-7851
Index Copernicus: 2015: 33,17
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Techniczna (Katowice)
Symbol UKD: 656
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-2016/2
Pełne teksty: 2015/1-2016/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-28
Dziedzina:transport
Indeksowane w:IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »