English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Applied Cultural Science
Poprzednie tytuły: Przegląd Kulturoznawstwa Stosowanego
Adres strony WWW: http://jacs.amu.edu.pl/
ISSN: 2392-0661
Index Copernicus: 2015: 56,29
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Kulturoznawstwa
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1
Pełne teksty: 2015/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-23
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »